Ugrás a tartalomra

Szerződések, tarifák

Az elosztói engedélyesek (mint ahogy az MVM Émász Áramhálózati Kft. is) elismert költségeiket a rendszerhasználati díjakból fedezik. Magyarországon országosan egységes rendszerhasználati díjak kerültek meghatározásra. Ennek megfizetése történhet közvetlenül az elosztói engedélyes számlája alapján, vagy - amennyiben kereskedőjükkel ebben megállapodnak – azt fizethetik a villamosenergia-kereskedőnek is. Ebben az esetben a kereskedő és az elosztói engedélyes a díjakkal egymással elszámol.

A hálózati szerződések (csatlakozási vagy hálózathasználati) megkötése során a felhasználó nevében - a felhasználó megbízása alapján - a kereskedője is eljárhat, de a jogszabályok alapján a szerződő fél minden esetben a felhasználó.

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a villamosenergia-számlákban 2022. július 1-től a H 2359/2022. sz. MEKH határozat szerint módosult rendszerhasználati díjakat érvényesítjük.

Elosztói alapdíj: csatlakozási pontok alapján, a mérés feszültségszintjének megfelelően kell megfizetni.
Elosztói teljesítménydíj: adott fogyasztási helyen az egyes csatlakozási pontokon szerződött teljesítmények után kell fizetni.
Elosztói forgalmi díj: a felhasználók feszültségszintenként összegzett energiaforgalma után kell fizetni.
Elosztói meddő energia díj: lehet kapacitív és induktív meddő energiadíj. Induktív meddő energiadíjat abban az esetben kell elszámolni, amennyiben az elszámolt induktív energia mennyisége meghaladja az elszámolt hatásos fogyasztás mennyiségének NAF esetén 40%, KÖF esetén 30%, KIF esetén 25%-át. Ebben az esetben a 40-30-25 % feletti rész után kell az induktív meddő energia díjat a felhasználónak megfizetni.
Elosztói veszteség díj: a felhasználók feszültségszintenként összegzett energiaforgalma után kell fizetni.
Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: profilos elszámolású felhasználók fizetik, a feszültségszintenként összegzett energiaforgalom után. Veszteség-beszerzési átlagár (Ft/kWh).
 2024.01.01-től 88,57
 2023.01.01-től 149,32 
2022.07.01-től 29,59
2022.01.01-től 30,28
2021.04.01-től 20,287
2021.03.31-ig 22,276
2020 22,276
2019 18,615
2018 14,441
2017 13,067
2016 15,77
2015 15,77
2014 16,634
2013 19,808
2012 20,86
2011 18,81
2010 23,15
2009 28,00
2008 17,29
2007 14,21

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 18.1. pontja 2024.01.01-től az ellátatlan (vásárlási, vagy hálózathasználati szerződés nélkül vételező) felhasználók vonatkozásában az elosztók által alkalmazandó elszámolás módját az alábbiak szerint szabályozza:

„18. A villamos energia elszámolása szerződés nélküli fogyasztás esetén

18.1. Ha a rendszerhasználó hatályos villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül használ fel villamos energiát a hálózati engedélyes hálózatáról, akkor az általa felhasznált villamos energia ellenértékét a hálózati engedélyesnek fizeti meg a 18.2–18.6. alpont szerint.

18.2. Ha a rendszerhasználó megszűnt villamosenergia-vásárlási szerződése olyan villamosenergia-kereskedővel állt fenn, amely villamosenergia-kereskedő működési engedélyét a Hivatal visszavonta, vagy amely kereskedő által ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfélkör vonatkozásában a Hivatal végső menedékes kijelölési eljárást indított, akkor a rendszerhasználó az általa felhasznált villamos energia ellenértékét az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 125%-ának, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagára 125%-ának megfelelő áron fizeti meg.

18.3. Ha a 18.1. pont szerinti rendszerhasználó rendelkezik hatályos hálózathasználati szerződéssel, de nem tartozik a 18.2. pont hatálya alá, akkor az általa felhasznált villamos energia ellenértékét az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 150%-ának, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagára 150%-ának megfelelő áron fizeti meg.

18.4. Ha a 18.1. pont szerinti rendszerhasználó nem rendelkezik hatályos hálózathasználati szerződéssel és nem tartozik a 18.2. pont hatálya alá, akkor az általa felhasznált villamos energia ellenértékét az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 175%-ának, de legalább a hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagára 175%-ának megfelelő áron fizeti meg.

18.5. Ha a 18.4. pont szerinti elszámoláshoz semmilyen hiteles mérési adat nem áll rendelkezésre, akkor a felhasznált villamos energia mennyiségét becsléssel, a hálózati engedélyes hálózatához való csatlakozást biztosító eszköz átvivő-képessége (keresztmetszete) és 1 teljes évre 2400 órás igénybevételének feltételezésével kell időarányosan megállapítani a 2013. évi V. törvény szerinti elévülési idő figyelembevételével.

18.6. Ha a 18.4. pont szerinti elszámoláshoz az aktuálisan szükséges mérési adat nem határozható meg, de a hálózathasználati szerződés megszűnésekor meghatározott utolsó hiteles mérési adat rendelkezésre áll, akkor a 18.5. pont szerinti becslést időarányosan, az utolsó hiteles mérés dátuma és az elszámolás dátuma közötti idő figyelembevételével kell korrigálni.

18.7. A rendszerhasználó az általa felhasznált villamos energia 18.1. pont szerinti ellenértéke mellett a rendszerhasználati díjakat is megfizeti a hálózati engedélyesnek.

18.8. A hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.”


2024
 Ft/kWh
Hónap Átlagos havi HUPX ár (HUPX) Hálózati veszteség beszerzési átlagár (HV) A HUPX és a HV közül a nagyobbik 125%-a A HUPX és a HV közül a nagyobbik 150%-a A HUPX és a HV közül a nagyobbik 175%-a
Január 32,729 88,57 110,71  132,86 155,00
Február 26,905 88,57 110,71  132,86 155,00
Március 25,718 88,57 110,71 132,86 155,00
Április

 

Május

 

Június

   
Július

 

Augusztus

 

Szeptember

   
Október

   
November

   
December

 

*A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 18.1. pontja 2021.12.23-2023.12.31 között az ellátatlan (vásárlási szerződés nélkül vételező) felhasználók vonatkozásában az elosztók által alkalmazandó elszámolás módját az alábbiak szerint szabályozza:

„Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül a hálózati engedélyes hálózatára csatlakozik, és onnan villamos energiát vételez, a vételezett villamos energia árát az  adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 110%-án, de legalább a  hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagárán fizeti meg a hálózati engedélyesnek, és ezen túlmenően a rendszerhasználó a rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat is megfizeti.
Az ármegállapítás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza. A hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.”

Az alábbi táblázat (nettó Ft/kWh) árait az adott hónapot követő 5. munkanapig tesszük közzé.


2023
 Ft/kWh
Hónap Átlagos havi HUPX ár Átlagos havi HUPX ár 110%-a  Hálózati veszteség beszerzési átlagár Szerződés nélküli vételezett villamos energia ár*
Január 58,76 64,64  149,32 149,32
Február 56,31 61,94  149,32 149,32
Március 43,59 47,95  149,32 149,32
Április 40,14 44,15  149,32 149,32
Május 32,86 36,15  149,32 149,32
Június 35,83

39,41

 149,32  149,32
Július 36,03 39,64  149,32 149,32
Augusztus 38,66 42,53  149,32 149,32
Szeptember 40,10 44,11  149,32  149,32
Október 40,48 44,53  149,32  149,32
November 37,66 41,42  149,32  149,32
December 31,17 34,29 149,32

149,32

*A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni

 
 

2022
 Ft/kWh
Hónap  Átlagos havi HUPX ár Átlagos havi HUPX ár 110%-a  Hálózati veszteség beszerzési átlagár Szerződés nélküli vételezett villamos energia ár* 
Január  73,37 80,71  30,28  80,71
Február  69,46 76,40  76,40
Március  108,11 118,92  118,92
Április  70,89 77,98  77,98
Május  78,73 86,60  86,60
Június  94,12

103,53

 103,53
Július  149,18 164,65  29,59  164,65
Augusztus  199,76 219,73  219,73
Szeptember  157,76 173,53  173,53
Október  81,39 89,52  89,52
November  90,81 99,89  99,89
December  106,82 117,51  117,51

*A táblázatban feltüntetett díjon felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni

2021.12.23. – 31. között a (nettó) HUPX ár 90,24 Ft/kWh és annak 110%-a 99,26 Ft/kWh volt. A hálózati veszteség beszerzési átlagára 20,287 Ft/kWh. Így a szerződés nélküli vételezett villamos energia ár 99,26 Ft/kWh volt, amin felül a rendszerhasználati díjat is meg kell fizetni.

A fentiekhez tájékoztatásul jelezzük, hogy Társaságunk a vonatkozó szabályok értelmében 2021.12.22-ig az elfogyasztott villamos energia árát a hálózati engedélyes adott évre közzétett veszteség beszerzési átlagárán, a jogosulatlan rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat pedig 20%-al növelt egységáron számlázta.

Az ellátatlan fogyasztási helyekhez kapcsolódó tájékoztatónk itt érhető el.

A hálózati csatlakozási szerződés az elosztói engedélyes (MVM Émász Áramhálózati Kft.) és a rendszerhasználó között kerül megkötésre. A szerződés tartalmazza a rendszerhasználó, az elosztói engedélyes, a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a tulajdoni határ, a rendelkezésre álló teljesítmény, a csatlakozási pontok darabszáma. Villamos energia vételezésére nem jogosít. A szerződés mindig egy csatlakozási pontra vonatkozik, vagyonértékű jogként a fogyasztási hellyel együtt átruházható. Nem évül el - az elosztói engedélyes csak rendkívüli esetben mondhatja fel -, és ez az alapja a villamosenergia-kereskedelmi ill. hálózat-használati szerződésnek.
Az elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között kerül megkötésre, az elosztói engedélyes üzemeltetésében álló hálózat használatának biztosítására. A szerződés tartalmazza a rendszerhasználó, az elosztói engedélyes, a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne, a szerződött teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos). Villamos energia vételezésére csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít.
Az éves elszámoló rendszerhasználati számlán minden lakossági és társasház jellegű ügyfelünk megtalálhatja, hogyan alakult rendszerhasználati tarifájának megfelelően a fogyasztása a lakossági fogyasztók adott évi átlagfogyasztásához viszonytva.
Az alábbi táblázatban* visszamenőleg megtalálhatóak a rendszerhasználati tarifánkénti éves átlagfogyasztásások. 
*A táblázatban szereplő átlagfogyasztás mennyiségeket Hálózathasználati mérlegünkből állapítottuk meg.
Rendszerhasználati díjkalkulátor

A 273/2007. (X. 19.) Kormány rendelet 27/A. § (2) alapján az elosztói engedélyes az alábbiakban lehetőséget biztosít az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves villamosenergia-elosztási költségek tájékoztató jellegű kiszámítására az alábbi számolási táblával.

A rendszerhasználati díjkalkulátor indításához, illetve a részletes használati útmutató megtekintéséhez kattintson ide!
 

Kapcsolódó dokumentumok