Ugrás a tartalomra

Szerződések, tarifák

Az elosztói engedélyesek (mint ahogy az MVM Émász Áramhálózati Kft. is) elismert költségeiket a rendszerhasználati díjakból fedezik. Magyarországon országosan egységes rendszerhasználati díjak kerültek meghatározásra. Ennek megfizetése történhet közvetlenül az elosztói engedélyes számlája alapján, vagy - amennyiben kereskedőjükkel ebben megállapodnak – azt fizethetik a villamosenergia-kereskedőnek is. Ebben az esetben a kereskedő és az elosztói engedélyes a díjakkal egymással elszámol.

A hálózati szerződések (csatlakozási vagy hálózathasználati) megkötése során a felhasználó nevében - a felhasználó megbízása alapján - a kereskedője is eljárhat, de a jogszabályok alapján a szerződő fél minden esetben a felhasználó.

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a villamosenergia-számlákban 2022. július 1-től a H 2359/2022. sz. MEKH határozat szerint módosult rendszerhasználati díjakat érvényesítjük.

Elosztói alapdíj: csatlakozási pontok alapján, a mérés feszültségszintjének megfelelően kell megfizetni.
Elosztói teljesítménydíj: adott fogyasztási helyen az egyes csatlakozási pontokon szerződött teljesítmények után kell fizetni.
Elosztói forgalmi díj: a felhasználók feszültségszintenként összegzett energiaforgalma után kell fizetni.
Elosztói meddő energia díj: lehet kapacitív és induktív meddő energiadíj. Induktív meddő energiadíjat abban az esetben kell elszámolni, amennyiben az elszámolt induktív energia mennyisége meghaladja az elszámolt hatásos fogyasztás mennyiségének NAF esetén 40%, KÖF esetén 30%, KIF esetén 25%-át. Ebben az esetben a 40-30-25 % feletti rész után kell az induktív meddő energia díjat a felhasználónak megfizetni.
Elosztói veszteség díj: a felhasználók feszültségszintenként összegzett energiaforgalma után kell fizetni.
Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj: profilos elszámolású felhasználók fizetik, a feszültségszintenként összegzett energiaforgalom után. Veszteség-beszerzési átlagár (Ft/kWh).
 2023.01.01-től 149,32 
2022.07.01-től 29,59
2022.01.01-től 30,28
2021.04.01-től 20,287
2021.03.31-ig 22,276
2020 22,276
2019 18,615
2018 14,441
2017 13,067
2016 15,77
2015 15,77
2014 16,634
2013 19,808
2012 20,86
2011 18,81
2010 23,15
2009 28,00
2008 17,29
2007 14,21

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 18.1. pontja 2021.12.23-tól az ellátatlan (vásárlási szerződés nélkül vételező) felhasználók vonatkozásában az elosztók által alkalmazandó elszámolás módját az alábbiak szerint szabályozza:

„Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül a hálózati engedélyes hálózatára csatlakozik, és onnan villamos energiát vételez, a vételezett villamos energia árát az  adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 110%-án, de legalább a  hálózati engedélyes adott évre közzétett, hálózati veszteség beszerzési átlagárán fizeti meg a hálózati engedélyesnek, és ezen túlmenően a rendszerhasználó a rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat is megfizeti.
Az ármegállapítás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza. A hálózati engedélyes a szerződés nélküli hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.”

Az alábbi táblázat (nettó Ft/kWh) árait az adott hónapot követő 5. munkanapig tesszük közzé.

2021.12.23. – 31. között a (nettó) HUPX ár 90,24 Ft/kWh és annak 110%-a 99,26 Ft/kWh volt.

2022
Hónap Átlagos havi HUPX ár Átlagos havi HUPX ár 110%-a
Január 73,37 Ft/kWh 80,71 Ft/kWh
Február 69,46 Ft/kWh 76,40 Ft/kWh
Március 108,11 Ft/kWh 118,92 Ft/kWh
Április 70,89 Ft/kWh 77,98 Ft/kWh
Május 78,73 Ft/kWh 86,60 Ft/kWh
Június 94,12 Ft/kWh

103,53 Ft/kWh

Július 149,68 Ft/kWh 164,65 Ft/kWh
Augusztus 199,76 Ft/kWh 219,73 Ft/kWh
Szeptember 157,76 Ft/kWh 173,53 Ft/kWh
Október 81,39 Ft/kWh 89,52 Ft/kWh
November 90,81 Ft/kWh 99,89 Ft/kWh
December 106,82 Ft/kWh 117,51 Ft/kWh

A fentiekhez tájékoztatásul jelezzük, hogy Társaságunk a vonatkozó szabályok értelmében 2021.12.22-ig az elfogyasztott villamos energia árát a hálózati engedélyes adott évre közzétett veszteség beszerzési átlagárán, a jogosulatlan rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat pedig 20%-al növelt egységáron számlázta.

Az ellátatlan fogyasztási helyekhez kapcsolódó tájékoztatónk itt érhető el.

A hálózati csatlakozási szerződés az elosztói engedélyes (MVM Émász Áramhálózati Kft.) és a rendszerhasználó között kerül megkötésre. A szerződés tartalmazza a rendszerhasználó, az elosztói engedélyes, a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne a tulajdoni határ, a rendelkezésre álló teljesítmény, a csatlakozási pontok darabszáma. Villamos energia vételezésére nem jogosít. A szerződés mindig egy csatlakozási pontra vonatkozik, vagyonértékű jogként a fogyasztási hellyel együtt átruházható. Nem évül el - az elosztói engedélyes csak rendkívüli esetben mondhatja fel -, és ez az alapja a villamosenergia-kereskedelmi ill. hálózat-használati szerződésnek.
Az elosztói engedélyes és a rendszerhasználó között kerül megkötésre, az elosztói engedélyes üzemeltetésében álló hálózat használatának biztosítására. A szerződés tartalmazza a rendszerhasználó, az elosztói engedélyes, a felhasználási hely jellemző adatait. Részletesen rögzítésre kerül benne, a szerződött teljesítmény, a hálózathasználati tarifa és az elszámolás módja (idősoros vagy profilos). Villamos energia vételezésére csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít.
Az éves elszámoló rendszerhasználati számlán minden lakossági és társasház jellegű ügyfelünk megtalálhatja, hogyan alakult rendszerhasználati tarifájának megfelelően a fogyasztása a lakossági fogyasztók adott évi átlagfogyasztásához viszonytva.
Az alábbi táblázatban* visszamenőleg megtalálhatóak a rendszerhasználati tarifánkénti éves átlagfogyasztásások. 
*A táblázatban szereplő átlagfogyasztás mennyiségeket Hálózathasználati mérlegünkből állapítottuk meg.
Rendszerhasználati díjkalkulátor

A 273/2007. (X. 19.) Kormány rendelet 27/A. § (2) alapján az elosztói engedélyes az alábbiakban lehetőséget biztosít az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó által fizetendő éves villamosenergia-elosztási költségek tájékoztató jellegű kiszámítására az alábbi számolási táblával.

A rendszerhasználati díjkalkulátor indításához, illetve a részletes használati útmutató megtekintéséhez kattintson ide!
 

Kapcsolódó dokumentumok