Ugrás a tartalomra

Új igény

Javasoljuk, hogy a műszaki igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy ajánlott szerelői rendszerben regisztrált villanyszerelőt, aki az igényléssel és a megvalósítással kapcsolatban tájékoztatást és segítséget tud adni.

Amennyiben választott szerelőjét írásban is meghatalmazza, akkor az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

Az ajánlott szerelők elérhetőségeit megtalálja az http://aramkapocs.hu internetes oldalon, ahol a tervezett munkára ajánlatot is kérhet, majd a munkavégzést követően a nyújtott szolgáltatás alapján értékelni is tudja az Ön által megbízott vállalkozót. Ajánlott szerelőinkről további felvilágosítást a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámon kaphat.

Fontos, hogy a szerelő által végzett kivitelezés munkadíját és anyagköltségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

A fogyasztásmérés kialakításához a hatályos előírásoknak megfelelő mérőhely kialakítására van szükség, melyet csak arra feljogosított villanyszerelő vállalkozók végezhetnek.

A szabványos mérőhely kialakításán túl egyes plombabontással járó mérőhelyi munkák elvégzésére Társaságunk szolgáltatási területén csak az MVM Émász Áramhálózati Kft. által ajánlott szerelők jogosultak.

Az ajánlott szerelői rendszerről bővebb információ itt található.

Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján Társaságunk elvégzi a szükséges vizsgálatokat, amely során megállapítja, hogy az energiaigény teljesítéséhez milyen intézkedés szükséges a hálózaton. Az esetek egy részében helyszíni vizsgálatra is szükség van, mely miatt munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a benyújtott energiaigényhez kapcsolódóan az elosztó hálózatunkon valamilyen komolyabb beavatkozás vagy új elosztó hálózat építése is szükségessé válhat. Ilyenkor az MGT-t követően ún. „Hálózat létesítési megállapodást” kötünk Önnel, és az ebben foglalt feltételek elfogadása után Társaságunk megkezdi a tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkákat.  A hálózati munkák befejezéséről írásban tájékoztatjuk Önt.

A megküldött műszaki gazdasági tájékoztató (továbbiakban MGT) elfogadására, annak kiállításától számított 3 hónap áll rendelkezésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy határidőn túli visszajelzés esetén új igénybejelentés szükséges, a kibocsátott MGT hatályát veszíti.

A tájékoztatónkban foglaltak elfogadását annak aláírásával és Társaságunk részére történő visszaküldésével jelezheti. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott elérhetőségünkre.

A folyamat egyszerűsítése érdekében, ha a tervezett munka az MGT kiadásától számított 3 hónapon belül elkészül, akkor az aláírt MGT a készrejelentéssel együtt is leadható.

A hálózatra csatlakozás további feltételeiről kattintás után tájékozódhat. Az aktuális díjainkat az oldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumban találja meg.

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

Javasoljuk, hogy összetettebb, vagy több fogyasztót is érintő igény esetén a munkálatokat az MGT kézhez vételéig ne kezdjék el, mivel az tartalmazhat az alapeseteknél alkalmazott általános ügymenettől eltérő elvárásokat!

A szabványos mérőhely és csatlakozó kialakítását, készrejelentést, az ajánlott szerelői rendszerben regisztrált villanyszerelők/vállalkozók az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el.

A villanyszerelő vállalkozó ez elvégzett munkáról „Csatlakozó műszaki dokumentációt” állít ki, és ezzel lehet készre jelenteni a fogyasztói munkákat. Fontos, hogy a nyomtatványon szükség esetén be kell szerezni a csatlakozásban érintett egyéb fogyasztóktól szükséges nyilatkozatokat is.

Összetettebb fogyasztói munkák esetét csatlakozó berendezés terv benyújtása is szükségessé válhat.

A kialakítással párhuzamosan az Ön által választott kereskedővel szükséges megkötni a villamos energia vásárlási szerződést, melynek igazolására a kereskedő befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a készrejelentéssel együtt szükséges eljuttatni hozzánk.

A fogyasztói munkák készrejelentése és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózat csatlakozási és hálózat használati szerződéseket.

A hálózatcsatlakozási szerződés önmagában villamosenergia-vételezésre nem jogosít! A hálózathasználati szerződés a villamosenergia-vételezésre csak villamos energia kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít fel!

További információk az Ügyintézés menüpontban.

A szerződésekben foglalt adatok ellenőrzése után az aláírt szerződéseket küldje vissza részünkre Ügyfélszolgálati csatornáink valamelyikén.

A szerződéseket írásos meghatalmazottja (pl. villanyszerelő vállalkozója) is aláírhatja. 

Ügyfélszolgálati irodán történő ügyintézés esetén a készrejelentés, díjfizetés szerződéskötés és a munka időpontjának egyeztetése egyszerre történhet.

A szerződések aláírása után a mérőhelyi munkák elvégzése egyeztetett időpontban történik.

Ideiglenes vételezés

Ideiglenes üzemszerű csatlakozás a felhasználási hely, illetve a felhasználási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó, ideiglenes jellegű villamos energiavételezésre szolgáló csatlakozás, leggyakrabban építkezéseknél használt műszaki megoldás.

Ideiglenes csatlakozás csak ott létesíthető, ahol közcélú hálózat található. Szabadvezetékes hálózaton csak szabadvezetékes ideiglenes csatlakozás létesíthető, földkábeles hálózaton a hálózati leágazási pontot - ami egyben a csatlakozási pont is - az Elosztó jelöli ki, ez a felhasználási helyhez közeli elosztó szekrény vagy transzformátor állomás.

Ideiglenes csatlakozás azonos nyomvonalon kizárólag egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra létesíthető, és nem hosszabbítható. Az ideiglenes csatlakozáson történő módosítás (pl. teljesítmény módosítás) nem hosszabbítja meg a 12 hónapos időszakot.

Az ideiglenes csatlakozás létesítése és bontása az ideiglenes csatlakozást igénylő fogyasztó feladata, ezek költségeit az ideiglenesen csatlakozó fogyasztó viseli.

Javasoljuk, hogy már az ideiglenes csatlakozás igénylésekor gondolja át a végleges ellátás lehetőségeit, és az ideiglenes szerződés időtartamán belül építse ki a végleges csatlakozást.

Javasoljuk, hogy a műszaki igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy ajánlott szerelői rendszerben regisztrált villanyszerelőt, aki az igényléssel és a megvalósítással kapcsolatban tájékoztatást és segítséget tud adni.

Amennyiben választott szerelőjét írásban is meghatalmazza, akkor az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

Az ajánlott szerelőket megtalálja az http://aramkapocs.hu internetes oldalon, ahol a tervezett munkára ajánlatot is kérhet, majd a munkavégzést követően a nyújtott szolgáltatás alapján értékelni is tudja az Ön által megbízott vállalkozót.

Fontos, hogy a szerelő által végzett kivitelezés munkadíját és anyagköltségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

A fogyasztásmérés kialakításához a hatályos előírásoknak megfelelő mérőhely kialakítására van szükség, melyet csak arra feljogosított villanyszerelő vállalkozók végezhetnek.

A szabványos mérőhely kialakításán túl egyes plombabontással járó mérőhelyi munkák elvégzésére Társaságunk szolgáltatási területén csak az MVM Émász Áramhálózati Kft. által ajánlott szerelők jogosultak.

Az ajánlott szerelői rendszerről bővebb információ itt található.

Az igénybejelentés benyújtása az alábbi csatornáinkon lehetséges:

Az igénybejelentést az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

Fontos, hogy egy helyszínrajzon az igényelt (és ha van, akkor a meglévő is) csatlakozó vezeték tervezett nyomvonalát is szükséges feltüntetni.

 

Szükséges dokumentumok

Kábeles hálózatra csatlakozás esetén helyszíni felmérésen egyeztetjük a csatlakozási pontot és a mérés helyét. Szabadvezetékes csatlakozások esetén az esetek jelentős részében nem szükséges előzetes helyszíni felmérés.

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza.

A megküldött MGT elfogadására annak kiállításától számított 3 hónap áll rendelkezésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy határidőn túli visszajelzés esetén új igénybejelentés szükséges, a kibocsátott MGT hatályát veszíti.

A tájékoztatónkban foglaltak elfogadását annak aláírásával és Társaságunk részére történő visszaküldésével jelezheti. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.

A folyamat egyszerűsítése érdekében, ha a tervezett munka az MGT kiadásától számított 3 hónapon belül elkészül, akkor az aláírt MGT a készrejelentéssel együtt is leadható.

Ideiglenes csatlakozás esetén csatlakozási díjat nem kell fizetni. A be- és kikapcsolási díj a szerződéskötést megelőzően fizetendő. Aktuális díjainkat a tudnivalók menüpont alatt találja.

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

Javasoljuk, hogy kábeles hálózatról történő ellátás esetén a munkálatokat az MGT kézhez vételéig ne kezdjék el, mert az előzetes felmérés megállapíthat az alapeseteknél alkalmazott általános ügymenettől eltérő elvárásokat is!

A szabványos mérőhely és csatlakozó kialakítását, készre jelentést, az ajánlott szerelői rendszerben regisztrált villanyszerelők/vállalkozók, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el.

A villanyszerelő vállalkozó ez elvégzett munkáról „Csatlakozó műszaki dokumentációt” állít ki, és ezzel lehet készre jelenteni a fogyasztói munkákat. Fontos, hogy a nyomtatványon szükség esetén be kell szerezni a csatlakozásban érintett egyéb fogyasztóktól szükséges nyilatkozatokat is.

A kialakítással párhuzamosan az Ön által választott kereskedővel szükséges megkötni a villamos energia vásárlási szerződést, melynek igazolására a kereskedő befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a készre jelentéssel együtt szükséges eljuttatni hozzánk.

A fogyasztói munkák készrejelentése és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózat használati szerződést.

A hálózathasználati szerződés a villamos energia vételezésre csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít fel!

További információk az Ügyintézés menüpontban.

A szerződésekben foglalt adatok ellenőrzése után az aláírt szerződéseket küldje vissza részünkre Ügyfélszolgálati csatornáink valamelyikén.

A szerződéseket írásos meghatalmazottja (pl. villanyszerelő vállalkozója) is aláírhatja. 

Ügyfélszolgálati irodán történő ügyintézés esetén a készrejelentés, díjfizetés és szerződéskötés egyszerre történhet.

A szerződések aláírása után a mérőhelyi munkák elvégzése egyeztetett időpontban történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a mérőhelyi munka során Társaságunk képviselője nem találja üzem- és balesetbiztonsági feltételek betartása mellett üzemeltethetőnek a berendezést, a mérőhelyi munkát nem végzi el és Társaságunk az indokolatlan kiszállás díját kiszámlázhatja.

A határozott idejű hálózathasználati szerződés lejárta előtt – pl: a végleges csatlakozás létesítésekor - a felhasználónak módjában áll az ideiglenes mérést megszüntettetni.

Az ideiglenes szerződés felmondását megteheti ügyfélszolgálati csatornáinkon.

Kapcsolódó dokumentumok