Ugrás a tartalomra

Társasházi összesített igény ügyintézése

Amennyiben egy fogyasztási helyre 4-nél több, egyidejű bekapcsolási igényt szeretne, a bejelentését összesített igényként kezeljük akkor is, ha megbízás alapján az építtető/kivitelező jár el a társasházban lévő lakások egyedi igényeivel kapcsolatban.
Amennyiben lakásának energiaigényével kapcsolatban önállóan kíván eljárni, kérjük az alábbi linken elérhető információkat tekintse át.
 

Kérjük, hogy a Társasházi összesített igénybejelentés megküldése előtt, szíveskedjen az igénybejelentésének paramétereinek konkrét meghatározásában, regisztrált villanyszerelővel, és/vagy villamos tervezővel előzetesen egyeztetni aki további tájékoztatást és segítséget tud nyújtani a hiánytalan és pontosan megfogalmazott igény leadásához. Megfelelő meghatalmazás esetén az Ön által megbízott kivitelező vagy tervező is intézheti az igény leadását.

Az igénybejelentés benyújtását kérjük a Hálózat Csatlakozási Osztály – Nagyfogyasztói és Egyedi Ügyfélkezeléséi csoportjának szíveskedjen eljuttatni az alábbi elérhetőségeken:

Társasházi összesített igénybejelentés rögzítéséhez valamint műszaki gazdasági tájékoztatónk kiadásához az alábbi dokumentumok együttes megküldésére van szükség:

- igénybejelentő nyomtatvány teljes körűen kitöltve, aláírva (több mérő igénylése esetén megjegyzésrovatban részletezve szabványos védelmi értékek és darabszámok megadásával pl.: 16 lakás 16x(1x32A) 1 közösségi 1x(3x50A)..stb )

- társasházi alapító okirat vagy a társasház előzetes alapításának ténye felvezetve a tulajdoni lapra

- helyszínrajz és/vagy térképkivonat, jelölve rajta a tervezet csatlakozási pont végleges helyét

- érvényes, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

- meghatalmazott esetén meghatalmazás és/vagy megbízási szerződés

- igénybejelentő cég esetén cégkivonat, aláírási címpéldány

Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján Társaságunk elvégzi a szükséges vizsgálatokat, amely során megállapítja, hogy az energiaigény teljesítéséhez milyen intézkedés szükséges a hálózaton.

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja a jelzett igénybejelentés fogadására megadott elérhetőségeinkre. 

A hálózatra csatlakozás további feltételeiről kattintás után tájékozódhat. Az aktuális díjainkat az oldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumban találja meg.

Az MGT áttanulmányozása után, amennyiben azzal egyetért, kérjük az elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: villamos terv készítése, csoportos mérőhely kialakítása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges műszaki dokumentumok benyújtása)

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

A szükséges engedélyezési eljárások (közmű-egyeztetés, hatósági vezetékjogi engedélyek) elvégzését követően lezárjuk a tervezési folyamatunkat, megkezdjük a kivitelezést.

A sikeres kivitelezést követően megküldjük az igénylő részére a tájékoztatólevelünket a további tennivalókról.

Kérjük írásos készre jelentésüket a fent megadott elérhetőségeink egyikén, amennyiben a műszaki és gazdasági tájékoztatóban elfogadott feltételek teljesültek (tervjóváhagyás, szabványos csoportos mérőhelyek megléte, szükséges műszaki dokumentumok megléte).

A kábelfogadó, szabványos mérőhely kialakítását, készrejelentést, a regisztrált villanyszerelők/vállalkozók, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el. A szabványos mérőhely kialakítására regisztrált villanyszerelők/vállalkozók jogosultak. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről ügyfélszolgálati irodáinkon, a http://aramkapocs.hu internetes oldalon, vagy a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

A kialakítással párhuzamosan az Ön által választott kereskedővel szükséges megkötni a villamos energia vásárlási szerződést, melynek igazolására a kereskedő befogadó nyilatkozatot állít ki, melyet a készrejelentéssel együtt juttasson el hozzánk.

Amennyiben egy (Beruházó) cég névre kívánják kötni a szerződéseket, akkor elegendő összesen 1-1 példányt kitölteni a megküldött adatbekérőből és betétlapból!

Amennyiben már a felhasználók (lakók) nevére kívánják kötni az egyedi szerződéseket abban az esetben lakásonként külön adatbekérő lapon szíveskedjen megadni a lakók személyes adatait. A dokumentáció mellé minden esetben csatolni szükséges a vételezés jogcímét igazoló dokumentumot (tulajdoni lap) továbbá az egyedi meghatalmazásokat.

A készrejelentés és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hálózathasználati szerződés a villamos energia vételezésre csak villamosenergia-kereskedelmi szerződéssel együtt jogosít fel!

További információk az Ügyintézés menüpontban.

A szerződésben foglalt adatok ellenőrzése után kérjük, aláírva küldje vissza részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén.  

A szerződések visszaküldése után megrendeljük a berendezés felülvizsgálatát (műszaki átvétel)

Üzemviteli munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

A sikeres műszaki felülvizsgálatot követően egyeztetett időpontban elvégezzük a bekapcsolást, mérő szerelést.

Ezúton felhívjuk szíves figyelmét a társasházi egyedi mérőinek felszerelésének valamint a használatbavételi hozzájárulásunk kiadásának feltételeire:

- MVM Hálózat által létesített csatlakozó vezeték/hálózat megléte

- Érvényes villamos terv jóváhagyó nyilatkozat megléte vagy tipizált mérőhely kialakítása

- Csatlakozási díj megfizetése

- Szerződéskötéshez szükséges dokumentációk megléte

- Regisztrált szerelő által kitöltött kivitelezői nyilatkozatok megléte

- Aláírt szerződések megléte

- Sikeres helyszíni felülvizsgálat