Ugrás a tartalomra

Teljesítmény módosítás

Meglévő teljesítményét csökkentheti, illetve szükség esetén növelheti. Amennyiben a növelés a jelenlegi – Hálózat csatlakozási szerződésében feltüntetett – rendelkezésre álló teljesítményén felüli, abban az esetben a villamos energia törvényben meghatározott csatlakozási díjat kell fizetnie.
Tisztelt Partnerünk!
 
Az 1/2021. (II.10.) MEKH rendelet módosította a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletet, mely alapján módosult a több mérési ponttal rendelkező felhasználási helyeken a rendelkezésre álló teljesítmény (RÁT) meghatározásának módja. A rendelet szerint a csatlakozási ponton a CSD számítás alapjául szolgáló rendelkezésre álló teljesítmény a nappali, a vezérelt és a GEO/H mérések csatlakozási teljesítmények összege.
 
Az ÉMÁSZ hálózati területen a változás a szükséges fejlesztéseket követően, 2022.04.23-tól kerül teljeskörű bevezetésre.
 
A 2022.04.22-n 24:00 óráig dokumentáltan beérkezett teljeskörű (hiánytalan) igénybejelentések esetén még a korábbi szabályok alapján, azaz több mérési pont esetén a legnagyobb teljesítményű mérés alapján kerül megállapításra a fizetendő csatlakozási alapdíj. 
2022.04.23-tól a fentebb leírtak alapján kerül meghatározásra a csatlakozási alapdíj.
 
MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 

Csökkentés

A csökkentés mértékének megállapításakor kérjük feltétlenül konzultáljon szakemberrel, hogy a háztartásában/fogyasztási helyén megtalálható villamos berendezések ellátásához mekkora minimális teljesítmény szükséges!

Javasoljuk, hogy az igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy regisztrált villanyszerelőt, aki a további feladatokban is tájékoztatást és segítséget tud adni, illetve meghatalmazással az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

Az ajánlott szerelők közötti keresésre és a tőlük történő ajánlatkérésre az http://aramkapocs.hu internetes oldalon vagy a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámokon kaphat felvilágosítást

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

Az igénybejelentés benyújtása az alábbi csatornáinkon lehetséges:

Szükséges dokumentumok

Az igény benyújtása után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a módosításhoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra.

A hálózatra csatlakozás további feltételeiről kattintás után tájékozódhat. Az aktuális díjainkat az oldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumban találja meg.

Az MGT áttanulmányozása után, amennyiben azzal egyetért, kérjük az elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: a szükséges dokumentumok benyújtása).

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.
A készrejelentést a regisztrált villanyszerelők/vállalkozók, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el.  

A készrejelentés után elkészítjük és megküldjük az új Hálózathasználati szerződést. A szerződésben foglalt adatok ellenőrzése után kérjük, aláírva küldje vissza részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén. 

A szerződés visszaküldése után a szerelési időpont-egyeztetésének céljából felvesszük a kapcsolatot az igénybejelentéskor megadott elérhetőségek valamelyikén.

Növelés

Javasoljuk, hogy az igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy regisztrált villanyszerelőt, aki a további feladatokban is tájékoztatást és segítséget tud adni.

Amennyiben a regisztrált villanyszerelő vállalkozó rendelkezik a fogyasztótól meghatalmazással, az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

Az ajánlott szerelők közötti keresésre és a tőlük történő ajánlatkérésre az aramkapocs.hu internetes oldalon vagy a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámokon kaphat felvilágosítást

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit az ajánlott szerelő és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

Az igénybejelentés benyújtása az alábbi csatornáinkon lehetséges:

Szükséges dokumentumok

Az Ön által benyújtott műszaki igénybejelentés alapján Társaságunk elvégzi a szükséges vizsgálatokat, amely során megállapítja, hogy az energiaigény teljesítéséhez milyen intézkedés szükséges a hálózaton.

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra. 

Aktuális díjainkat a tudnivalók menüpont alatt találja.

Amennyiben a növelés a jelenlegi – Hálózat csatlakozási szerződésében feltüntetett – rendelkezésre álló teljesítményén felüli, abban az esetben a villamos energia törvényben meghatározott csatlakozási díjat kell fizetnie. Aktuális díjainkat a tudnivalók menüpont alatt találja. 

Az MGT áttanulmányozása után, amennyiben azzal egyetért, kérjük az elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: mérőhely kialakítása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása).

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy a benyújtott energiaigényhez kapcsolódóan az elosztó hálózatunkon valamilyen komolyabb beavatkozás vagy új elosztó hálózat építése is szükségessé válhat. Ilyenkor az MGT-t követően ún. „Hálózat létesítési megállapodást” kötünk Önnel, és az ebben foglalt feltételek elfogadása után Társaságunk megkezdi a tervezési, engedélyezési és kivitelezési munkákat.  A hálózati munkák befejezéséről írásban tájékoztatjuk Önt.

A szabványos mérőhely kialakítását, készrejelentést, a regisztrált villanyszerelők/vállalkozók, az MGT-ben meghatározott módon és az Önnel való megegyezés/szerződés értelmében végzik el. A szabványos mérőhely kialakítására regisztrált villanyszerelők/vállalkozók jogosultak. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. által ajánlott vállalkozók névsoráról és elérhetőségeikről ügyfélszolgálati irodáinkon, a http://aramkapocs.hu internetes oldalon, vagy a 06 1/20/30/70 474 9999 telefonszámokon kaphat felvilágosítást.

A készrejelentés és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződést.

Amennyiben a növelés csatlakozási díjfizetéssel járt, abban az esetben a Hálózatcsatlakozási szerződés tartalmazni fogja a megnövelt rendelkezésre álló teljesítményt.

További információk az Ügyintézés menüpontban.

A szerződésben foglalt adatok ellenőrzése után kérjük, aláírva küldje vissza részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén.

 

A szerződés visszaküldése után a szerelési időpont-egyeztetésének céljából felvesszük a kapcsolatot az igénybejelentéskor megadott elérhetőségek valamelyikén.

H tarifa tájékoztató

A H-tarifás igénybejelentések teljesítménybővítési folyamatnak minősülnek. A teljesítménybővítés folyamatáról és a szükséges dokumentumokról bővebben a Teljesítmény módosítás (mvmemaszhalozat.hu) linken, a Növelés pontban talál információt.

A „H” árszabást kizárólag az egyetemes szolgáltató (ESZ) által ellátott ügyfelek igényelhetik.

A tarifa jogosultságával kapcsolatosan előzetesen szíveskedjen egyeztetni a választott villamosenergia-kereskedőjével.

Felhívjuk figyelmét, hogy a H-tarifás fogyasztásmérőkön csak engedélyezett berendezések üzemeltethetők, melyek a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztathatók.

Az engedélyezett berendezések aktuális listája az oldal alján a kapcsolódó dokumentumok között található.

Amennyiben az Ön által megvásárolni kívánt készülék nem található az engedélyezett berendezések listájában, akkor a berendezéshez tartozó Mérnöki katalógus megküldésével Ön kezdeményezheti annak minősítését és felvételét a listába. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ebben az esetben az igénybejelentés átfutási ideje az engedélyezési folyamat időtartamával meghosszabbodik.

Megszüntetés

Amennyiben felhasználási helyén a továbbiakban nincs szüksége áramszolgáltatásra, abban az esetben igényelnie kell a csatlakozás megszüntetését és a fogyasztási helyén található mérők leszerelését.

A leszerelési kérelmét a szükséges nyomtatvány kitöltésével az alábbi csatornáinkon teheti meg:

Szükséges dokumentumok

Fontos tudni, hogy a megszüntetett felhasználási helyen rendelkezésre álló teljesítmény 5 éven belül visszaigényelhető, amennyiben az új bekapcsolás során hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy a címen rendelkezésére állt a teljesítmény. Ehhez kérjük, őrizze meg a megszüntetett felhasználási hely utolsó hálózatcsatlakozási szerződését!

Az igény benyújtását követően személyes ügyfélszolgálatunkon azonnal megtörténik az időpont egyeztetés, írásos megkeresés esetén az Ön által megadott telefonszámon fogják keresni munkatársaink.

Kapcsolódó dokumentumok