Ugrás a tartalomra

Háztartási Méretű Kiserőmű

Fontos információk

Tisztelt ügyfeleink és partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a HMKE csatlakozási dokumentációkat 2020.03.16-tól kezdődően elegendő elektronikus formában benyújtani elbírálásra. Postai példányt kérjük ne küldjenek részünkre!

Az elkészített és benyújtott tervek eredeti példányát tervező partnereinknek közös ügyfeleink részére kell átadniuk. Az ad-vesz mérő cseréjekor/programozásakor a szerelést végző kollégáinknak a dokumentumokat a jóváhagyó levéllel együtt be kell mutatni. Ezen dokumentumok hiányában a helyszíni munkavégzés megtagadható.

A dokumentációk elbírálásában fennakadás nem várható. Együttműködésüket, megértésüket köszönjük!

Villamos energia előállítására alkalmas, a felhasználási hely áramigényének csökkentésére alkalmas berendezés. Pl. napelemek, házi szélerőművek.
HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozik, valamint a csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.

Javasoljuk, hogy az igény paramétereinek meghatározásában, keressen fel egy HMKE létesítéssel foglalkozó szakembert, aki a további feladatokban is tájékoztatást és segítséget tud adni.

Amennyiben a megbízott vállalkozó rendelkezik a fogyasztótól meghatalmazással, az ügyintézés teljes folyamatában eljárhat Ön helyett.

A mérőhelyi munkavégzés további költségeit a megbízott kivitelező és a megrendelő között létrejött megállapodás szerint kell rendezni, amely megállapodás Társaságunk hatáskörén kívül esik.

HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges.

A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe helyezni) TILOS!

Az igénybejelentés benyújtása az alábbi csatornáinkon lehetséges:

A szükséges dokumentumok a lap alján találhatóak. 

A hálózat felvevőképességének vizsgálata után műszaki gazdasági tájékoztatót (továbbiakban MGT) állítunk ki, mely a csatlakozáshoz szükséges műszaki, pénzügyi és egyéb feltételeket tartalmazza. A megküldött MGT elfogadására a keltezéstől számított 3 hónap áll rendelkezésére, elfogadás hiányában új igénybejelentést szükséges benyújtani. Amennyiben az abban foglaltakat elfogadja, viszont a megvalósulás ezen határidőn túl várható, szíveskedjen egy aláírással elfogadott példányt Társaságunk részére visszaküldeni, hogy azt nyilvántartási rendszerünkben dokumentálni tudjuk. Az elfogadást követően 1 naptári év áll rendelkezésre a szerződések megkötésére.

Az elfogadott MGT-t eljuttathatja bármelyik igénybejelentés fogadására megadott csatornánkra

A hálózatra csatlakozás további feltételeiről kattintás után tájékozódhat. Az aktuális díjainkat az oldalon található Gyakran ismételt kérdések című dokumentumban találja meg.

Az MGT-ben előírtaknak megfelelően Csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott aktív státuszú és villamos szakirányú regisztrációval rendelkező tervezővel (mérnök). A dokumentációt az alábbi linken található weboldalon készítheti el a tervező: https://tervezok.mvmemaszhalozat.hu/

HMKE létesítése engedélyköteles, ezért a csatlakozási szándékot szükséges előre bejelenteni. A csatlakozási dokumentációkat elektronikus úton el kell juttatni az MVM Émász Áramhálózati Kft-hez. Az elektronikus leadás kizárólag ezen a weboldalon keresztül történik, ahol egy előzetes tervezői regisztrációt követően nyújtható be a dokumentáció. 

A dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni.

Az MGT áttanulmányozása után, amennyiben azzal egyetért, kérjük az elfogadását, és a leírtak teljesítését (pl: tervdokumentáció benyújtása, csatlakozási díj befizetése, a szükséges dokumentumok benyújtása)

A Társaságunk felé fizetendő díjak rendezésére az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • készpénz átutalási befizetésként (csekk),
  • átutalással,
  • illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával.

MGT-ben előírt szükséges dokumentumokat kérjük megküldeni, hogy a HMKE-hez tartozó szerződéseket elkészíthessük.

A készrejelentés és a szükséges díjak befizetése után elkészítjük a hálózatcsatlakozási-, hálózathasználati szerződést és az üzemviteli megállapodást.

További információk az Ügyintézés menüpontban. 

A szerződésben foglalt adatok ellenőrzése után kérjük, aláírva küldje vissza részünkre az alábbi csatornáink valamelyikén.  

A szerződések visszaküldése után a mérőszerelés időpont-egyeztetésének céljából felvesszük a kapcsolatot az igénybejelentéskor megadott elérhetőségek valamelyikén.

Kapcsolódó dokumentumok