Ugrás a tartalomra

Gallyazással kapcsolatos tudnivalók

Gallyazással a zavartalan áramszolgáltatásért


Tájékoztató ingatlantulajdonosok részére a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. arra törekszik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás folyamatos és zavartalan legyen. A villamosenergia-hálózaton fellépő üzemzavarok jelentős részét a villamos hálózat biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak okozzák. Ezért nélkülözhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének tisztán tartása, a növényzet biztonsági ritkítása, ami a hatályos törvényi rendelkezések értelmében az ingatlantulajdonos kötelessége. 

Az elektromos vezetékek környezetének, a biztonsági övezetnek a tisztán tartásával megelőzhetők a rövid idejű áramkimaradások, az elhúzódó üzemzavarok és a fákkal kapcsolatos áramütéses balesetek. Az ingatlantulajdonos törvényi kötelezettsége a villamos hálózatot veszélyeztető növényzet eltávolítása. A lakossági ügyfeleket ellátó kisfeszültségű hálózat esetén a biztonsági övezet határa a vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mért 1 méteres távolság. A vezeték nyomvonalának biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert.

Amennyiben az ingatlantulajdonos a kötelezettsége ellenére sem végzi el a közcélú villamos hálózatokat veszélyesen megközelítő fák kellő mértékű gallyazását, a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás biztosítása érdekében az MVM Émász szerződött gallyazó partnereivel elvégezteti azt. Az ily módon elvégzett gallyazást az ingatlantulajdonos köteles tűrni. Fontos azonban tudni, hogy az ingatlan csatlakozóvezetékének környezetét érintő gallyazást az MVM Émász gallyazó partnerei csak a közterület határáig végzik el. A csatlakozóvezeték ingatlanhatáron belüli szakaszát az ingatlantulajdonos köteles – illetve jól felfogott érdeke is – karbantartani. Gallyazó partnereink rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással és a szükséges felszereléssel, azonban a végeredmény esztétikailag nem feltétlenül ugyanolyan, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el. Az elosztónak ugyanis a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségráfordítás a fő szempontja. Gallyazó partnereink a légvezetékek biztonsága érdekében a fák ágait minden esetben a jogszabályban előírt mértékig távolítják el, figyelembe véve az adott fafajta növekedési ütemét. Belterületen[1] a levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodik. Külterületen[2] gallyazó partnerünk a nyesedéket nem szállítja el, annak elszállítására és felhasználására az ingatlan tulajdonosa jogosult.

Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, fatelepítéskor figyelembe venni, és a vezetékek közelébe csak olyan fákat ültetni, amelyek az évek múlásával sem veszélyeztetik az elektromos hálózatot.

Javasoljuk, hogy a gallyazást - a minden szempontból optimális eredmény érdekében - az ingatlantulajdonos végezze, vagy bízza gyakorlattal rendelkező, minősített szakemberre!  Felhívjuk figyelmét, hogy a gallyazás költségét mindig a szolgáltatás megrendelője viseli. Fontos tudni, hogy az élet védelme és a vagyonbiztonság megőrzése érdekében a gallyazás idejére feszültségmentesíteni kell az elektromos hálózatot, amit ebben az esetben társaságunk térítésmentesen biztosít. Az eloszto[AT]mvmemaszhalozat.hu e-mail-címen érdeklődjön gallyazó partnereink elérhetőségéről és a feszültségmentesítés folyamatáról.

Hatályos törvényi rendelkezések:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) és 137.§ alapján az ingatlantulajdonos kötelezettsége a villamos hálózatot veszélyeztető növényzet eltávolítása. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a növények vegetációs idejétől függetlenül jogosult a gallyazási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére. 

A gallyazásról rendelkezik még a 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről.


[1] Egy település közigazgatási területének a helyi építési szabályzatban kijelölt része.

[2] Egy település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő része.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, alacsony koronamagasságú díszfafajták

 • Acer campestre "Nana" - gömbkoronájú mezei juhar
 • Acer platanoides "Globosum" - gömbjuhar
 • Catalpa bignoides "Nana" - ernyőskoronájú szivarfa
 • Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" - pirosvirágú galagonya
 • Fraxinus excelsior "Nana" - gömbkőris
 • Fraxinus ornus "Mecsek" - mecseki virágos kőris
 • Malus x adstringens "Hopa" - díszalma
 • Malus baccata "Street Parade" - bogyós díszalma
 • Malus x purpurea "Eleyi" - pirosvirágú díszalma
 • Morus alba "Nana" - törpe eperfa
 • Prunus cerasus "Umbraculifera" - gömbmeggy
 • Prunus fructicosa "Globosa" - gömb-csepleszmeggy
 • Sorbus aria - lisztes berkenye
 • Sorbus borbásii - Borbás-berkenye

Erdőnyiladék-tisztítás

A nagytávolságú villamos energia átvitelt szolgáló távvezetékek olykor erdőt kereszteznek. Az erdőben haladó távvezetékek biztonságos üzemeltetése érdekében erdőnyiladékot szoktak kialakítani. Szélességét szabvány írja elő, a nyiladékban a fák magassága korlátozva van. A nyiladékot időről időre meg kell újítani, hiszen az erdő növényzete igyekszik azt benőni.

Az áramszolgáltatók jogait és kötelességeit ez esetben is különböző jogszabályok és szabványok szabályozzák. A jogszabályok alapján, a gallyazáshoz hasonlóan, elsősorban a tulajdonos, kezelő (erdőgazdálkodó) feladata az erdőnyiladék tisztítása, ha ezt nem végzi el, a munkát az áramszolgáltató jogosult elvégezni. Az áramszolgáltató az erdőnyiladék tisztítási munkát is vállalkozóval végezteti el. A gallyazáshoz hasonlóan jól felszerelt, tapasztalt, szekértelemmel rendelkező vállalkozások kapnak megbízást.

Az erdőnyiladékok talaja általában jó termőképességű, többféle célú hasznosítása is lehetséges, pl.: vadgazdálkodás számára takarmánytermesztés. Ilyen irányú tevékenységekkel elérhető, hogy a nyiladéktisztítás ne csak egy kötelezettség, hanem a gazda számára is előnyös lehessen. Az erdő egyben fontos élőhely is, különböző növény - és állatfajoknak ad otthont. Így van ez az erdő részét képező nyiladékokkal is, ezért nagyon fontos, hogy ha lehet, gazdaszemléletű erdőgazdálkodó végezze el a nyiladéktisztítási munkát.

 

Kapcsolódó dokumentumok