Ugrás a tartalomra

Rendkívüli szabályok a kiserőművekre vonatkozó közzétételi eljárásban

Rendkívüli szabályokat állapított meg a Kormány, a 2024. március 6-i közlönyben kihirdetett 54/2024. (III.06.) Korm. rendeletében, a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 35. § (8) bekezdése szerinti, 2023. november 30-i közzétételhez kapcsolódó, egyedi, azaz együttes igényvizsgálati eljárásra vonatkozóan.

A rendkívüli szabályok szerint a hálózati engedélyesek a műszaki gazdasági tájékoztatót, illetve adott esetben megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívást (továbbiakban együttesen: MGT) 2024. május 6-ig adják ki az eljárásban érintett igénylőknek. A kormányrendelet értelmében az átviteli és elosztói engedélyesek 2024.03.22-ig elutasítják a betáplálási csatlakozási igényt, ha annak teljesítése legkorábban csak 2030 után lenne lehetséges. Ez alól azonban kivételt képeznek a nagyfeszültségű csatlakozást érintő 526/2022. (XII.16.) kormányrendelet 4.§ (2), vagy 5.§ (5) bekezdés szerinti, ismételt igénybejelentések. Ismételt igénybejelentést nyújthatott be az a beruházó, aki az 526/2022.(XII.16.) kormányrendelet alapján 2023.01.15-ig nyilatkozattételre volt köteles a 2022. május 2. előtti csatlakozási igényére vonatkozóan, de a nyilatkozattételt, vagy a rendelet 5.§ szerinti biztosítéknyújtási kötelezettségét elmulasztotta. Az elutasított igények esetében, 15 napon belül az engedélyesek visszafizetik, vagy felszabadítják az igénybejelentési biztosítékot. 

Az MGT-k kiadásánál, a rendkívüli szabályokat bevezető kormányrendelet szerint a következő prioritási sorrend szerint kerül meghatározásra a csatlakozási időpont:

  1. a középfeszültségű csatlakozást érintő, ismételt igénybejelentések,
  2. az átviteli hálózatra egyetlen új 400 kV-os kapcsoló állomásban csatlakoztatható, több különböző igénybejelentő által megvalósítani tervezett, együttesen legalább 670 MW beépített teljesítőképességet biztosító szélerőművek,
  3. a nagyfeszültségű csatlakozást érintő ismételt igénybejelentés szerinti berendezések,
  4. minden egyéb más igény.

A fenti (1), (2) és (3) prioritási kategóriába tartozó igénybejelentők 2024. március 22-ig visszavonhatják, illetve csökkenthetik a csatlakozásra igényelt teljesítményüket, az igénybejelentési biztosíték a csökkentéssel arányos, 15 napon belüli visszatérítése/felszabadítása mellett. A visszavonási vagy csökkentési igényt kérjük az igényfogadásra használt e-mail címünkre eljuttatni (kiseromu[AT]mvmemaszhalozat.hu).