Ugrás a tartalomra

Az energiaellátás biztonsága érdekében további lépéseket tesz az MVM Émász Áramhálózati Kft.

Az áramszolgáltatás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az MVM Émász Áramhálózati Kft. további biztonsági óvintézkedéseket vezet be. Ezek célja az ország működéséhez elengedhetetlen, stratégiai infrastruktúra működésének fenntartása, illetve a cég ügyfeleinek, munkatársainak egészségének megóvása. Egyes halasztható, a folyamatos szolgáltatáshoz nem alapvető tevékenységeit a vállalat ideiglenesen leállítja. Amely területeken lehetséges, a cég digitális platformjain, azaz online, telefonon vagy e-mailben végezhető áramhálózati ügyintézés, illetve postai úton történik a dokumentumok fogadása. A döntés visszavonásig érvényes.

Társaságunk a választási plakátok elhelyezésére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) rendelkezéseivel összhangban mindenki számára egyenlő feltételeket kíván biztosítani a választási plakátok elhelyezésére oszlopain, és – mint az eszköz tulajdonosa – csak az üzemviteli szempontból szükséges mértékig korlátozza ezek felszerelését.

Jelen tájékoztatónkat minden, hozzánk választási plakát elhelyezése iránti megkereséssel forduló jelölt, jelölő szervezet (párt) számára azonos tartalommal adjuk meg.

Társaságunk a Ve. szerint kiírt választáshoz kapcsolódó kampányra és az azt követő türelmi időre vonatkozóan a plakátok elhelyezéséhez elvben hozzájárul, a közfeladat ellátása, illetve az élet és testi épség biztonsága, valamint a vagyon- és közlekedésbiztonság érdekében az alábbi műszaki előírások betartása mellett.

Választási plakát csak a 10 m-nél nem magasabb közcélú hálózat oszlopára, vagy közvilágítási célú kandeláberre (továbbiakban együttesen oszlop) helyezhető el.

Transzformátor állomás, kapcsolószekrény oldalán tilos plakátot felragasztani, vagy felakasztani!

Társaságunk fenntartja magának a jogot, hogy a jelöltet (jelölő szervezetet) felszólítsa az elhelyezett plakátok észszerű határidőn belüli eltávolítására, illetve hogy azokat – akár külön előzetes felszólítás nélkül, haladéktalanul – maga távolítsa el az alábbi esetekben:

 • -üzemviteli okból, amennyiben az áramszolgáltatás biztosítása érdekében ez szükséges a munkavégzést érintő oszlopok vonatkozásában,
 • köz- és balesetveszélyesen elhelyezett plakátok esetén, illetve
 • amennyiben az elhelyezett plakátok nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi vagy egyéb elírásoknak, avagy a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak.

A leszerelt plakátokat nem őrizzük meg. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben az oszlop tövében azt övező választási célú plakáthely (kaloda) kihelyezésre került, ott biztosított a plakátok elhelyezése, ezért az ilyen oszlopra plakát nem helyezhető el.

Az oszlopra szerelt plakát műszaki előírásai:

 • a plakát mérete nem haladhatja meg az 1 m2-t,
 • a plakát nem lehet 3 méternél magasabban,
 • plakát csak oszlop közepén helyezhető el,
 • -olyan rögzítést kell alkalmazni, amelynek kivitele és anyaga alkalmas a rajta elhelyezett plakát teljes felületének biztonságos, tartós rögzítésére,
 • a 2 méternél alacsonyabban elhelyezett plakátok nem lehetnek szélesebbek, mint az oszlop szélessége +5 cm,
 • a plakát nem takarhat üzemviteli jelzést és más plakátot,
 • -nem érinthet, és nem takarhat más meglévő eszközt (virágtartó, KRESZ tábla, kötődoboz, stb.),
 • -nem jeleníthet meg a jogszabály szerint reklámnak minősülő tartalmat,
 • a plakát és a hordozóeszköz együttes tömege nem haladhatja meg a 2 kilogrammot.

A választási plakátot elsősorban műanyag gyorsrögzítő szalaggal kérjük rögzíteni, szükség esetén oldható csavarkötéssel, szalagrögzítéssel is fel lehet erősíteni az oszlopra.

A választási plakátot az oszlopra ragasztani tilos!

Minden egyes felszerelés megkezdése előtt a választási plakát kihelyezését végzőnek meg kell győződnie az adott oszlop megfelelő állapotáról, állékonyságáról. (A helyszíni felszerelés során a balesetveszély elkerülése esetében javasolt és indokolt villamos szakember vagy az MSZ1585:2016 szabványban meghatározott IV./c csoportba sorolás szakképesítési feltételeinek megfelelő szerelési felügyelő bevonása.)

Alumínium anyagú és beton gyámmal nem rendelkező fa oszlopok azok konstrukciója miatt egyáltalán nem, egyéb típusok csak megfelelő, sérülésmentes állapotban használhatóak fel. A szerelési munkákhoz az oszlopokra felmászni, azoknak létrát dönteni  balesetveszélyes és tilos.

A kihelyező köteles a Ve. rendelkezéseinek megfelelően, a szavazás napja után 30 napon belül eltávolítani a választási plakátot az oszlopokról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Budapest területén található, kizárólag közvilágítást szolgáló lámpaoszlopok (kandeláberek) nem Társaságunk tulajdonában vannak, ezért ezek esetében a BDK Kft. illetékes.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a jelölt (jelölő szervezet) a plakátok elhelyezése során saját felelősségére köteles gondoskodni valamennyi munkavédelmi és egyéb (jogszabályi) előírás, illetve a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartásáról. Társaságunk a plakátok elhelyezése során bekövetkező balesetekért, személyi sérülésekért és károkért nem vállal felelősséget.  Ezen túlmenően a jelölt (jelölő szervezet) köteles betartani valamennyi, a választási eljárással, kampánnyal és plakátelhelyezéssel kapcsolatos jogszabályi és egyéb előírást. Amennyiben a fentieket, avagy a jelen Tájékoztatóban foglaltakat a jelölt (jelölő szervezet) megsérti, és ebből eredően Társaságunkkal szemben bármely harmadik személy igényt kíván érvényesíteni, úgy az adott jelölt (jelölő szervezet) vállalja, hogy Társaságunkat az ilyen igényekkel kapcsolatban mentesíti, és helyette teljes körűen helytáll.

A fenti előírásoknak megfelelően kihelyezett plakátok esetében Társaságunk a tulajdonosi hozzájárulást megadja.