Ugrás a tartalomra

Tájékoztató az éves leolvasásról

Az elszámolási időszakban a szolgáltatott villamos energia mennyisége a fogyasztásmérő berendezés leolvasásából nyert adatok alapján kerül megállapításra. Az éves leolvasásban szereplő felhasználók mérőberendezéseinek leolvasását évente egyszer, az éven belüli leolvasásban szereplő fogyasztók mérőberendezéseinek leolvasását havonta egyszer a leolvasók végzik
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. adatszolgáltatási kötelezettségéből adódóan, évente 1 alkalommal minden fogyasztásmérőt le kell olvasni. Éves leolvasású fogyasztóknál ez azt jelenti, hogy két leolvasás között minimum 10 hónap maximum 14 hónap telhet el.

A fogyasztásmérők leolvasását a felhasználói igények figyelembevételével naponta – a vasárnapok és a munkaszüneti napok kivételével – 7:00 és 20:00 óra között, a felhasználók lehető legkisebb mértékű zavarásával kell elvégezni.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. alkalmazásában álló leolvasónak kötelessége a leolvasási tevékenység ellátásának jogosságát igazoló igazolványt munkavégzése során minden esetben magánál tartani és a felhasználó kérése nélkül bemutatni.

A leolvasást végző személynek a helyszínen minden esetben el kell végeznie az alábbi feladatokat:
  • A felhasználási hely címének, a felhasználó és a fogyasztásmérő egyértelmű beazonosítása, a fogyasztásmérők mérőállásainak helyszínen történő leolvasása.
  • Elektronikus mérő esetében (amennyiben annak kijelzőjén mérőállás nem látható, mert nincs feszültség alatt a mérő) a felhasználó segítségét kell kérnie a mérő feszültség alá helyezéséhez. A leolvasónak semmilyen körülmények között sem szabad önállóan feszültség alá helyeznie a fogyasztásmérő berendezést!
  • Digitális fénykép készítése minden fogyasztásmérő helyről és a mérőberendezésről.
  • A fogyasztásmérő berendezések gyári számának, típusának és sértetlenségének ellenőrzése, az eltérések, rendellenességek jelentése.
  • A felhasználási helyen a leolvasáskor észlelt bárminemű rendellenesség jelzése.
  • Sikertelen leolvasás esetén fényképet kell készíteni, és a helyszínen hagyott értesítőben megadott időpontban a felhasználónál újból meg kell jelenni, a leolvasást újból meg kell kísérelni, és ismételten fényképeket is kell készíteni.

Kapcsolódó dokumentumok