Ugrás a tartalomra

Tájékoztató a távleolvasásról

2008. január 1-je óta minden nagy-, középfeszültségű, valamint 3 × 80 A feletti szerződött teljesítménnyel rendelkező kisfeszültségű felhasználónál terhelési görbe tárolására alkalmas, távleolvasható fogyasztásmérőre és hozzá illeszthető modemre van szükség. A felsorolt eszközöket a hálózati engedélyes biztosítja és szereli fel. (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 40. § (1) bek. b) pontja, ill. az Elosztó Szabályzat 8.1.3.1 ill. 8.5.2 pont)

2008. január 1-je óta minden nagy-, középfeszültségű, valamint 3 × 80 A feletti szerződött teljesítménnyel rendelkező kisfeszültségű felhasználónál terhelési görbe tárolására alkalmas, távleolvasható fogyasztásmérőre és hozzá illeszthető modemre van szükség. A felsorolt eszközöket a hálózati engedélyes biztosítja és szereli fel. (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 40. § (1) bek. b) pontja, ill. Elosztó szabályzat 8.1.3.1 ill. 8.5.2 pont)

A távleolvasást lehetővé tevő adatátviteli kapcsolat kiépítésének és folyamatos biztosításának kötelezettsége és ezek költségei, beleértve az előfizetési díjat is, a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdése alapján a felhasználót terhelik.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft., mint adatfelelős a gyakorlati tapasztalatok alapján az adatforgalom biztonságát, illetve a felhasználó és a kereskedő érdekeit szem előtt tartva a GSM-GPRS adatkapcsolat kiépítését tartja előnyösebbnek, ugyanis az adatbeolvasás minősége jobb (kevesebb hiba, kevesebb megszakadás, gyorsabb hibajavítás), adott esetben kisebb költséggel fenntartható, mint a telefonvonal.

GSM adatátviteli út kiépítése esetén az MVM Émász Áramhálózati Kft. minimum -84 dBm jelszintű GSM csatlakozópont biztosítását kéri. A jelszint nagyságát ellenőrző mérést az MVM Émász Áramhálózati Kft. a GSM modem telepítése előtt elvégzi. Amennyiben a megjelölt jelszint csak külső antenna alkalmazásával biztosítható, úgy annak kiépítési költsége a felhasználót terheli. A GSM-rendszer működési sajátosságaiból adódó (nincs térerő, vagy az adatátviteli kapcsolat felépüléséhez szükséges térerő nem megfelelő, földrajzi adottságokból eredő problémák, stb.) hibás adatközléséből, illetve az adatszolgáltatás elmaradása miatt a kereskedőt vagy a felhasználót ért károkért az MVM Émász Áramhálózati Kft.-t felelősség nem terheli.

Az adatforgalom biztosításához szükséges modem felszereléséről és karbantartásáról a hálózati engedélyes saját költségén gondoskodik. A modemben lévő SIM kártyát az MVM Émász Áramhálózati Kft. biztosítja, és a havi rendelkezésre állási díját (előfizetési díj és üzemeltetési költség) évente egyszer a felhasználó felé továbbszámlázza. Cégünk a 2021. évre az adatátviteli utat GSM modemenként 8.400 Ft+áfáért tudja biztosítani, azon felhasználási helyeken ahol a távleolvasás GSM modem és MVM Émász Áramhálózati Kft. tulajdonú SIM-kártya segítségével történik.

Amennyiben a modembe nem az MVM Émász Áramhálózati Kft.-vel szerződésben álló GSM szolgáltató SIM kártyája kerül, úgy a kártya megvásárlásának költsége, illetve a havi előfizetési díj, valamint az esetleges indokolatlan kiszállás díja a felhasználót terheli. A modembe nem kerülhet feltöltős, ún. pre paid előfizetéses SIM kártya.

A felhasználó a távleolvasáshoz közvetlen vagy automata beválasztású, analóg telefonvonalat (RJ 11-es aljzatban végződtetve) is biztosíthat. A telefonvonal létesítése, kiépítése, a havi előfizetési díj, valamint telefonvonal hibájához köthető esetleges indokolatlan kiszállás díja a felhasználót terheli. A telefonvonal hibája miatti hibás adatközléséből, illetve az adatszolgáltatás elmaradása miatt a kereskedőt vagy a felhasználót ért károkért az MVM Émász Áramhálózati Kft.-t felelősség nem terheli. Több csatlakozási pont esetén a mérések elhelyezkedésétől függően több telefonvonalra illetve GSM modemre is szükség lehet.

A mellékelt nyilatkozatot kitöltés után az MVM Émász Áramhálózati Kft. Hálózathasználati osztályára kérjük küldeni levélben, vagy faxon, vagy e-mailben:

MVM Émász Áramhálózati Kft.
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.
FAX: (+36) 46-535-666
E-mail: hhsz[AT]mvmemaszhalozat.hu

Kapcsolódó dokumentumok