Ugrás a tartalomra

Fogyasztásmérés

Idényjelleggel fogyasztó ügyfeleinket (pl. nyaraló övezet, külterület) leolvasó munkatársunk a következő leolvasás várható időpontjaként megjelölt dátumtól eltérően, akár egy héttel korábban is felkeresheti. Ezen intézkedésünk is a sikeres leolvasások számának növelését szolgálja.
A mérőállás(oka)t az alábbi módokon közölheti:
Energia Info

Az idősoros méréssel ellátott és ilyen tarifával vételező fogyasztóink részére a napi, havi terhelési adataikat Interneten keresztül ingyenesen hozzáférhetővé tesszük. Az adatok letöltésével, energiaforgalmuk vizsgálatán keresztül felhasználóink optimalizálhatják energia felhasználásukat.


Idősoros felhasználók mérési terv követelménye


Idősoros elszámolású felhasználó fogyasztásmérését tervezni kell, a fogyasztásmérő hely, méretlen vezeték, a hálózati engedélyesi zárópecséttel zárt főelosztó berendezés rész, vagy készülékei létesítése, áthelyezése, átalakítása, eltérő típusú cseréje esetén. Az oldalról letölthető a fontos előírásokat tartalmazó tájékoztató, a kivitelezői nyilatkozat valamint az idősoros bekapcsolás kiviteli terv nélkül tipizált megoldással.

Tipizált mérőhellyel szerelt (mérési terv készítését nem igénylő) fogyasztásmérőhelyek esetén

Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén elegendő (a mérőhely kivitelezését követően), a társaságunk által alkalmazott 564-es számú kivitelezői nyilatkozat elfogadtatása:

a felhasználó a mérőhely kialakítását ajánlott vagy regisztrált vállalkozóval végezteti;
csatlakozási pontra telepített, igényelt teljesítményhez illesztett, elszámolási módnak és tarifa igénynek megfelelő, és társaságunk által elfogadott rendszerengedéllyel rendelkező tipizált fogyasztásmérő szekrény kerül kialakításra;
a mérőhelyet a csatlakozási ponton, kisfeszültségű földkábeles csatlakozás esetén az ingatlan közterületi határán, vagy attól egy méter távolságon belül kell kialakítani.

A kivitelezői nyilatkozat jóváhagyását, a tervezok.emaszhalozat.hu internetes címen található online felületünkön kezdeményezheti, melynek használatához előzetes regisztráció szükséges. 

Az online formában létrejövő 564. sz., kivitelezői nyilatkozat mellé az alábbi dokumentumok csatolása szükséges*:
az 564. sz. nyilatkozat regisztrált, vagy ajánlott szerelő által aláírt példánya
az áramváltók hitelesítési bizonylata
a fogyasztásmérő szekrény típusát igazoló dokumentum

*A dokumentumokat PDF formátumban lehetséges feltölteni. A feltöltési méretkorlát értéke 8 MB.

Ebben az esetben a vállalkozó által kiállított 564-es számú kivitelezői nyilatkozat, illetve  a fentebb említett dokumentumok együtt tartalmazzák a méréstechnikai kiviteli terv lényegi, Társaságunk által elvárt adattartalmát.

Fogyasztásmérő berendezések felülvizsgálata

Elektronikus fogyasztásmérők kezelése

Kapcsolódó dokumentumok