Ugrás a tartalomra

Adatvédelem

Az MVM Émász Áramhálózati Kft - az MVM Vállalkozáscsoport tagjaként - mint hálózati engedélyes, az adatvédelemre vonatkozó általa nyújtott biztosítékokat Üzletszabályzatában rögzíti.
A fentieken túl a Társaság - mint személyes adatot kezelő - Adatkezelési Tájékoztatókban ad részletes tájékoztatást az adatkezelési folyamatairól, jogalapjáról, céljáról, időtartamáról az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban.

Alapvető célunk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartása és hatékony érvényesítése, ezért megteszünk mindent a személyes adatok bizalmas, biztonságos, megfelelő jogalapon alapuló, célhoz kötött, transzparens és az elszámoltathatóság alapelvén alapuló kezelése, feldolgozása és továbbítása érdekében
Az alábbi linken az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos fontos információkat, valamint adatkezelési tájékoztatókat találhatja:

https://www.mvmnext.hu/adatvedelem