Ugrás a tartalomra

Ügyfél-elégedettségmérés

Felhasználói elégedettség felmérés (FEF)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Energiahivatal) előírásai alapján 2021. évtől kezdődően minden páratlan évben országos Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) zajlik a villamosenergia ágazatban. A felmérés célja a lakossági felhasználók villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos elégedettségének vizsgálata. A vizsgálat több csatornán és többféle formában a Energiahivatal által kiadott Szabályzat és Ütemterv alapján zajlik, mely megköveteli a Szolgáltatóktól (elosztó hálózati engedélyesektől) a módszertani egységességet, így többek között az általa előírt kérdések alkalmazását a szolgáltatónál történő ügyintézés során. 

A Szabályzat alapján három vizsgálat zajlik párhuzamosan:

1.) Alapfelmérés


A felhasználók személyes kérdőíves megkérdezését a Szolgáltató által megbízott külső Kutató cég végzi. A kérdezőbiztosok háztartásukban keresik fel a Szolgáltató ügyfeleit, ahol kizárólag az ügyfél hozzájárulása után végezhetik el tevékenységüket. A vizsgálat témája a villamosenergia-szolgáltatás egésze. A felmérés a 2021. év I. féléve során fog megvalósulni. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek minden felhasználót érintenek:
- villamosenergia-ellátás folyamatossága;
- leolvasás, mérés;
- ügyfélszolgálat;
- tájékoztatás;
- villamosenergia-ellátás minősége;
- ár-érték arány,
- környezet védelme;
- számlázás;
- szolgáltatóváltás.
Az Energiahivatal az általa megbízott Koordinátor cégen keresztül telefonhívással, véletlenszerűen ellenőrzi a beérkezett kérdőívek kitöltésének valódiságát.

2.) Kiegészítő felmérés

Az eseményközeli felmérést az Energiahivatal által megbízott Koordinátor végzi telefonon vagy elektronikus formában. A Szolgáltatónak az ügyfelek által kezdeményezett és lezárt ügyekre vonatkozó adatbázist kell biztosítania és az ügyfelektől az ügyintézés során (személyesen, telefonon, elektronikus) hozzájáruló nyilatkozatot kell beszereznie, melyek közül a Koordinátor választ ki eseteket. A vizsgálat témája a konkrét ügyintézéssel való elégedettség. A felmérés azokat a tevékenységeket vizsgálja, amelyek az alapfelmérésben nem szerepelnek:
- panaszkezelés
- hibabejelentés
- igénybe vett ügyfélszolgálati csatorna (személyes, telefonos, online, e-mail).
A felmérés 2021. egész évében zajlik.

Esemény közeli: Az Energiahivatal számára a megelőző időszakból lezárt ügyekről a Szolgáltató személyes és telefonos ügyintézés esetén júniusban, augusztusban, októberben, decemberben és januárban; míg elektronikus (e-mail-es, vagy internetes on-line) ügyintézés esetén szeptemberben, novemberben és januárban állít össze jelentést.

3.) Azonnali felmérés

A felmérést a Szolgáltató végzi közvetlenül az ügyintézés után, személyes, telefonos és internetes ügyfélkapcsolat befejező lépéseként egy véletlenszerűen kiválasztott kérdés feltételével az Energiahivatal által kiadottak közül. A vizsgálat témája a különféle ügyfélszolgálati csatornákkal való elégedettség.
A kérdések az alábbi területek valamelyikére vonatkoznak:
- ügyfélszolgálati iroda megközelíthetősége, nyitvatartási rendje, komfortja;
- várakozási idő hossza;
- ügyintézéssel való elégedettség
- ügyintézés gyorsasága, szakszerűsége, eredményessége;
- telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségeinek gyorsasága;
- on-line felület gyorsasága, kezelhetősége, információtartalma;
- ügyfélszolgálati tevékenységgel való elégedettség;
- ügyintézés gyorsasága, szakszerűséget, eredményessége.

Ez a felmérés 2021. egész évében zajlik.

Ezúton kérjük segítő közreműködésük a felmérés teljesítésében!

Alábbiakban található a felmérések kapcsán használt adatkezelési nyilatkozat és az ahhoz tartozó adatkezelési tájékoztató:

Általános ügyfélelégedettség mérés

Azokban az években, amikor nem zajlik az előző menüpontban bemutatott Felhasználói Elégedettség Felmérés (FEF) a Szolgáltató saját felmérést végez. Társaságunk kiemelt céljai között szerepel a szolgáltatás minőségének folyamatos javítása és ezzel a fogyasztói elégedettség növelése. Annak érdekében, hogy Társaságunk valós információk alapján hatékonyan tudjon szolgáltatás-fejlesztést, illetve folyamatjavítást beépíteni az ügyfelei részére nyújtott szolgáltatásaiba, ügyfélelégedettség mérést végez a saját kérdései alapján.  
A kialakított mérés alapelve, hogy kizárólag az ügyfél beleegyezésével történik az alábbi ügyfélszolgálati csatornákon közvetlenül az ügyintézés után:

személyes ügyfélszolgálati irodákon az ügyintézést követően tableten
telefonos ügyfélszolgálaton az ügyintézést követően indított méréssel
online ügyfélszolgálaton az ügyfél által végzett tevékenységet követően automatikusan felugró üzenettel kérve
e-mailen történő megkeresés esetén a válaszlevélben lévő linken keresztül

Kérjük segítő közreműködésüket szolgáltatás minőségünk növelése érdekében!