Ugrás a tartalomra

Integritást sértő események bejelentése

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (visszaélés-bejelentési, ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn a 2009. évi CXXII. törvény, illetve a 339/2019. (XII. 23.) Korm.rendelet előírásaira figyelemmel.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (visszaélés-bejelentési, ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn a 2009. évi CXXII. törvény, illetve a 339/2019. (XII. 23.) Korm.rendelet előírásaira figyelemmel.

A következő csatornákon jelezhetők a Társaság szervezeti integritását sértő eseményekre utaló információk (etikai kódexben rögzítetteket sértő események; korrupció; visszaélés; csalás; stb.):

  • Postai úton, levélben: MVM Émász Áramhálózati Kft. 3501 Miskolc, Pf.1. Feltüntetendő: „Etikai megbízott részére, s.k. felbontásra”, továbbá
  • e-mailben: etikai.megbizott[AT]mvm.hu

 

A bejelentések kezelésével kapcsolatosan a következőket kell tudni:

  • az MVM Émász Áramhálózati Kft. minden bejelentést megvizsgál,
  • a bejelentésekhez kizárólag a Társaság erre kijelölt munkatársai férnek hozzá,
  • bármely csatornán beérkező bejelentés beérkezésétől kezdődően a bejelentő anonimitása biztosított,
  • a bejelentést tevő személy a bejelentés megtétele miatt hátrányos elbánásban nem részesülhet.

Amennyiben a bejelentés és a rendelkezésre álló információk szervezeti integritást veszélyeztető eseményre utalnak, a Társaság haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul megfeleljen. Minden ilyen esetben a bejelentést tevő visszajelzést kap.

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a bejelentésekkel érintett természetes személyekre vonatkozó adatkezeléseire vonatkozó adatkezelési tájékoztatást a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok elérhetőségen megtalálható Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztatójában, különösen, de nem kizárólagosan a Tájékoztató 12. pontjának a „Munkaviszonyból, illetve egyéb jogviszonyból eredő kötelezettségek (pl. etikai elvárások) megszegésének gyanúja esetén vizsgálat lefolytatása, kötelezettségszegés esetén jogkövetkezmények alkalmazása, munkáltatói/megbízói igények érvényesítése.” sorában adja meg a bejelentésekkel érintett természetes személyek részére.

Kapcsolódó dokumentumok