Ugrás a tartalomra

Az MVM Émász Áramhálózati Kft.

Sikeresen zárult 2021. augusztus 31-én az immár MVM Émász Áramhálózati Kft. nevet viselő villamos energia hálózati elosztó társaság 100%-os tulajdonrészének megvásárlására irányuló tranzakció, így a hálózati társaság az MVM Csoporton belül folytatja működését. Az MVM Csoport hosszú ideje meghatározó szereplője a magyar energiarendszernek, az utóbbi időszak pedig számára is a megújulás ideje. Ennek jegyében egyre bővülő portfóliója ma már lefedi a teljes magyar energetikai szektort. Közel 6 millió ügyfelének MVM márkanévvel nyújtja magas színvonalú szolgáltatásait, legyen szó energiáról, e-mobilitásról, alternatív energiaforrásokról vagy éppen a számos kényelmi szolgáltatásról. Az MVM Csoport gyakorlatilag mindent felölel, ami az energetikához kapcsolódik: termel, tárol, kereskedik, eloszt, szolgáltat, tervez, épít, szállít, adatátvitelt biztosít, inkubál. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. az alábbi főbb feladatokat végzi:
 • a működési engedélyében meghatározott közcélú elosztó hálózat irányítása,a hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek biztosítása,
 • az általa üzemeltetett hálózat biztonságos, hatékony és a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével történő üzemeltetése, fenntartása,
 • a villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történő továbbítása, a villamos energia felhasználókhoz történő eljuttatása, az üzemi szabályzatban meghatározott mennyiségi elszámolások elkészítése,
 • a karbantartási, javítási, felújítási munkák, fejlesztések időben történő elvégezése vagy elvégeztetése, valamint a szükséges készletek és tartalékok biztosítása,
 • kétévente hálózat fejlesztési terv készítése, és az átviteli rendszerirányító részére az üzemi szabályzatban meghatározott módon történő benyújtása és a közcélú hálózat olyan fejlesztése, hogy ahhoz minden felhasználó hozzáférhessen,
 • a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat működéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges, az üzemi és elosztói szabályzatban meghatározott információk összegyűjtése és szolgáltatása az átviteli rendszerirányítóval együttműködve,
 • a háztartási méretű kiserőművekről a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése,
 • a VET alapján a védendő felhasználókkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása,
 • a mérési, leolvasási és számlázási rendszerek fejlesztéséről a működési engedélyben meghatározott időszakonként beszámoló készítése, illetve a számlázási rendszer lényeges megváltoztatása előtt a Hivatallal történő egyeztetés,
 • ügyfélszolgálatok működtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben.
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. főbb adatai/paraméterei (2011):
 • Ellátási terület: 15.492 km2
 • Fogyasztási helyek száma: 740 ezer