Ugrás a tartalomra

Az MVM Émász Áramhálózati Kft.

Sikeresen zárult 2021. augusztus 31-én az immár MVM Émász Áramhálózati Kft. nevet viselő villamos energia hálózati elosztó társaság 100%-os tulajdonrészének megvásárlására irányuló tranzakció, így a hálózati társaság az MVM Csoporton belül folytatja működését. Az MVM Csoport hosszú ideje meghatározó szereplője a magyar energiarendszernek, az utóbbi időszak pedig számára is a megújulás ideje. Ennek jegyében egyre bővülő portfóliója ma már lefedi a teljes magyar energetikai szektort. Közel 6 millió ügyfelének MVM márkanévvel nyújtja magas színvonalú szolgáltatásait, legyen szó energiáról, e-mobilitásról, alternatív energiaforrásokról vagy éppen a számos kényelmi szolgáltatásról. Az MVM Csoport gyakorlatilag mindent felölel, ami az energetikához kapcsolódik: termel, tárol, kereskedik, eloszt, szolgáltat, tervez, épít, szállít, adatátvitelt biztosít, inkubál. A villamosenergia-törvény 31. § szerint elosztó hálózati engedélyesként az MVM Émász Áramhálózati Kft. feladatai a villamosenergia-ellátás biztonságával és az elosztó hálózatok üzemével kapcsolatban:
  1. a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat irányítása és üzemvitele biztonságának biztosítása,
  2. a villamos energia elosztó hálózatokon keresztül történő továbbítása, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott mennyiségi elszámolásainak elkészítése,
  3. évente hálózat fejlesztési terv készítése és az átviteli rendszerirányító részére, az üzemi szabályzatban meghatározott módon történő benyújtása,
  4. a működési engedélyben meghatározott elosztó hálózat működéséhez, valamint a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátáshoz szükséges, a jogszabályokban, az elosztói szabályzatban, az üzemi szabályzatban és a nemzetközi üzemi és kereskedelmi szabályzatban meghatározott információk összegyűjtése és szolgáltatása az átviteli rendszerirányítóval együttműködve,
  5. a háztartási méretű kiserőművekről a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás vezetése,
  6. az e törvény alapján védendő felhasználókkal kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok ellátása,
  7. a mérési, leolvasási és számlázási rendszerek fejlesztéséről a működési engedélyben meghatározott időszakonként beszámoló készítése, illetve a számlázási rendszer lényeges megváltoztatása előtt a Hivatallal történő egyeztetés,
  8. állandó ügyfélszolgálati irodák működtetése telefonos és elektronikus eléréssel, valamint az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben a működési területén lévő megyeszékhelyen és megyei jogú városban, vagy, ha a működési területén ilyen város nincs, az ellátotti települések közül a legtöbb felhasználóval rendelkező településen, és
  9. az elosztó hálózathoz történő csatlakozás és hozzáférés, valamint az ezekkel kapcsolatos információk biztosítása a rendszerhasználók részére.