Ugrás a tartalomra

Jogszabályi információk

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. tevékenységét teljes egészében a jogszabályi környezet határozza meg. Az alábbiakban összegyűjtöttük néhány az Önök számára is hasznos jelenleg hatályos jogszabályt.

A VET (123. §) előírásainak megfelelően a vállalatnak a közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölnie és megterveznie, hogy az lehetőleg közterületen haladjon, és a lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant. Közterületen elhelyezendő közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani.

Az ilyen terület igénybevételére az Önkormányzatnak és az MVM Émász Áramhálózati Kft.-nek megállapodást kell kötni.

A Nemzeti vagyonról szóló törvény (2011. évi CXCVI. törvény) 11. § (13) pontja alapján a nemzeti vagyon a közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben ingyenesen adható vagyonkezelésbe illetve hasznosítható. 

Ugyanakkor a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni (Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 37. §. (1)). Ez alól kivételt jelent az állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esete, melyekért nem kell díjat fizetni (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet).

A hálózat építése során alkalmazandó biztonsági övezet mértékét is törvényi szabályozás határozza meg:

A földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően:

  • 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,
  • 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter,
a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed. Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Több védőszerkezet esetében a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani.

A föld felett elhelyezett vezeték biztonsági övezete pedig az alábbiak szerint lett meghatározva:
  • Középfeszültségű szabadvezeték (1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig) esetében 5 méter; belterületen és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával 2,5 méter,
  • kisfeszültségű szabadvezeték (legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig) esetében 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,
  • föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter.
A már meglévő létesítmények (építmények, épületek, utak, vasút és más nyomvonalas létesítmények) megközelítését és keresztezését részletesen a Magyar Szabványok határozzák meg (MSZ 13207; MSZ 151-1; MSZ 151-8)