Ugrás a tartalomra

Előminősítési lista

MVM Émász Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13) a 2015. évi CXLIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) és a kapcsolódó 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 12 §-(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi előminősítési eljárásokban tesz közzé Előminősítési listát:

„Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása az az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területén előminősítési eljárás keretében” tárgyban (EKR000568292021) 

Előminősítési Lista a 307/2015. Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés alapján

2022. július 14-től

2022. december 6-tól

2023. január 18-tól

2023. április 4-től

2023. május 11-től

2023. május 23-tól

2023. december 5-től

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. a fenti előminősítési rendszer(ek)hez való csatlakozást, az adott rendszer fennállása alatt folyamatosan lehetővé teszi. Az előminősítési rendszerbe történő jelentkezést a Gazdasági Szereplő az EKR rendszerben, az előminősítési eljárás megnevezése mögött található EKR azonosítószámon rögzített eljárásban nyújthat be.